Örter & Aloe Vera

Ört-terapi är en självständig terapiform som bygger på historia, kunskap och erfarenhet inom östasiatisk medicin/filosofi. Kompetensen är konverterad till att passa västländska problem och behov.

Läkeörternas historia är lika lång som mänsklighetens:

  • Egyptiska papyrusrullar visar att saften från opiumvallmon användes som sömnmedel.
  • De äldsta skrifterna om medicinplantor är det 18 band stora verket Nei-ching, nedskrivet i Kina för c:a 2000 år sedan.
  • I Bibeln fanns också upplysningar om läkande plantor.

Hälsa är ett tillstånd av jämnvikt och balans mellan olika funktioner i kroppen och psyket. Inom den komplementära medicinska läkningsfilosofin talar vi hellre om obalans än om sjukdomar.

Örtmedicinen är en av grundpelarna i den kinesiska medicinen. I Kina är det örtmedicinen som utgör huvuddelen av antalet behandlingar med kinesisk medicin.

www.herbaplus.no

Örtmedicinen är speciellt fördelaktig när det gäller att stärka en brist som pågått under längre tid eller om patienten är svag.

Du blir inte sjuk med en tarm som är ren.

Först efter att ett fullständigt rensningsprogram är genomfört är det möjligt att kunna förstå den riktiga orsaken till problemen. Naturen har givit oss ett rikligt urval av örter.

Herba Plus har utvecklat en unik serie preparat för förebyggande, underhållande och välbefinnande. Preparaten består av utvalda naturliga råvaror, som hela tiden är under ständig kvalitetskontroll. Preparaten används både av läkare och naturterapeuter i Norge och i andra länder.

Aloe Vera

Aloe Vera är en av de absolut äldsta och bäst dokumenterade läkeväxterna som världen känner till.

Aloe Vera är ett utmärkt näringstillskott, inne-hållande c:a 75 kända näringsämnen som sam-verkar i en synergieffekt.

Aloe Vera innehåller Saponiner som är naturens tvättmedel. Lignin påskyndar läkning av huden genom ökad cellproduktion. Kroppen behöver dessa för att må bra och fungera optimalt. Som kosttillskott är Aloe Vera i det närmaste hel-täckande.

Livsenerqi säljer Aloe Vera juice, vitaminer, mineraler, proteindryck, hudvårdsprodukter och kroppsvårdsprodukter från Forever Living.

www.foreverliving.se