Otosan

Otopati – Öronvårdsbehandling med en urgammal tradition som påverkar besvär i örat och de övre luftvägarna, har i årtusenden utförts med brinnande vaxrör.

I det gamla Kina rullades pappersbitar som doppades i bivax och användes i örat. Hopiindianerna har en djup kunskap om läkandets teknik och har i alla tider använt öronljuset som behandling.

Otopati är utvecklat efter fysikens lagar om vakuum. Genom att bränna en kona från den breda öppningen minskas trycket i mellanörat och det uppstår en skorstenseffekt. Undertrycket löser upp vaxproppar, skräp och avlagringar i örongången vilka sugs upp i konen och förbrännes.

Tester har med goda resultat av nedanstående problem visat sig motverka och förebygga:

 • Vätskeansamling i öronen
 • Tryckreglering vid huvudvärk och migrän
 • Rensning av slem och smuts som följd av allergier
 • Öronsusningar
 • Tryckproblem i örat (ex vis under flygning)
 • Vax och vaxproppar
 • Bihåleproblem
 • Yrsel relaterat till tryckreglering
 • Svimningssymptom
 • Hörselnedsättning p g a öronvax
 • Cirkulationsstörningar
 • Förkalkning

Gua Sha
Skrapningsterapi är en c:a 4.000 år gammal massagemetod mot kronisk värk. Som de allra flesta andra alternativa diagnoser och behandlingar kommer den ursprungligen från Kina.

Skrapan är tillverkad av naturligt oxhorn och producerad med mycket omsorg och den framställer inte elektricitet.

Skrapningsterapi som diagnos betyder att man genom att skrapa t ex ryggen, bröstet, magen, armar eller ben får fram ett mönster av röda fläckar som direkt speglar en del av de inre organproblem som kroppen har.

Skrapningsterapi som behandling kan enklast beskrivas som en form av hård massage. Den förbättrar cirkulationen, får slaggproduktionen att frigöras och lämna kroppen, vilket i sin tur gör att smärtan avtar.

En av orsakerna till kronisk värk anses vara rubbningar i blodflödet till kapillärerna (kroppens allra minsta blodkärl) och en ansamling av slaggprodukter i muskelcellerna. För att bli av med slagget och ömheten så fort som möjligt rekommenderas att dricka mycket vatten efter behandlingen. Ju mer man dricker, desto snabbare försvinner slaggprodukterna. De följer med urinen ut och då avtar också smärtan efterhand.
www.existensmaximum.se