Lever du livet levande?

Varje människa är född med förmågan att leda sig själv genom livet. Stå på dig, annars gör någon annan det.

Acceptans och att koppla bort den mentala autopiloten är en central punkt. Är du redo för läkning, att hitta glädjen, vitaliteten och få tillbaka din hälsa?

Qi är en osynlig energi, men den kan kännas och upplevas. Den färdas genom kroppen, den gör din hjärtrytm, ger näring åt din vävnad och dina organ, bidrar även till de medvetna aktiviteterna i ditt sinne.

Den inre energin ska förmås flöda med hjälp av mjuka rörelser, djup andning och ett lugnt sinne. Qigongen anlägger ett holistiskt synsätt på universum, människan och naturen – allt står i beroende till allt.

Varför träna Qigong med Livsenerqi? Frågan kan kort besvaras med – vi vill må bra. Vi vill känna oss energiska och orka med hela arbetsdagen. Vi vill kunna bevara lugnet i vardagens situationer.

Meditation, mindfullness, andning och rörelser är ingredienser i Qigong som kan övas separat eller som en del i Qigong-träningen.

Mindfullness är en medvetenhet som utvecklas genom att avsiktligt, utan att värdera eller bedöma, observera saker och ting som de är, här i stunden. Du kan alltså när som helst i vardagen öva mindfullness. Qigong och Mindfullness för företag anpassas och utformas utifrån de unika behov och den kultur som kännetecknas för det enskilda företaget.

Qigongträning i stadsträdgården