Meditation

När vi mediterar arbetar vi mycket med vår andning, vi blir medvetna om den och om hela vårt inre. Vi lär oss att andas rätt och får massage på insidan av kroppen. Alla våra organ ges då en möjlighet att fungera optimalt. Andningen är som en bro mellan kropp och själ.

Kroppen pratar med oss hela tiden bara vi ger oss tid till att lyssna. Vi kan upptäcka mycket som vi normalt inte lägger märke till i vardagen. Mindfulness, medveten närvaro, det finns så många namn på allting.

Meditation kan utföras liggande, sittande, stående, gående, med dans, olika rörelser, med olika ljud, med musik, instrument – soundjourney, guidade/vägledda.

Vi behöver alla former vid olika tillfällen på dagen, vid olika sinnesstämningar. Qigong är en form av meditation. De flesta har provat att sitta still under tystnad. Men ibland kan det behövas lite mer för att komma åt djupa, gamla blockeringar och kroppsminnen.

Jag håller kurser i Meditation och då lägger vi upp ett program med olika metoder utifrån gruppen. Vi kan använda en metod några gånger och se vad som händer, hur det känns, för att sedan byta. Alla har då chansen att hitta några favoriter som kanske hjälper till att befria kroppen från sådant som inte gynnar den längre.

Några kända namn på skapare av meditationer är Osho, Vereesh som jag använder mig av.

Här kan du ta del av en vacker meditationsform med bild och musik.