Qi-terapi

QITERAPI TKM – AKUPUNKTUR UTAN NÅLAR

”Det är som att sätta startkablar på ditt självläkningsbatteri”

Enligt traditionell kinesisk medicin säger vi att sjukdomar uppstår av att det är blockeringar, för lite eller för mycket energi. Vi startar med en hälsokonsultation för att hitta orsaken till problemen.

Sedan mäter vi kroppens flöde av livsenergi för att ta reda på var orsaken till problemen finns. Då använder vi oss av ett energianalysinstrument som kan analysera energin. Punktsökaren verifierar behandlingsresultatet och berättar hur behandlingen ska gå till.

Sedan tillför vi energi med Moxaljus på akupunkturpunkterna och omfördelar den energi som finns. Vi aktiverar kroppens dolda resurser för självläkning och förstärker det friska i kroppen. När livsenergin når cellen, vitaliseras cellfunktionen. Därigenom påverkas de inre organen i hela vår kropp.

GUASHA MASSAGE
Det är den absolut äldsta behandlingsformen i Kinesisk medicin.
Skrapningsterapi är en c:a 4.000 år gammal massagemetod mot kronisk värk. Som de allra flesta andra alternativa diagnoser och behandlingar kommer den ursprungligen från Kina.

Skrapan är tillverkad av naturligt oxhorn. Den är producerad med mycket omsorg och framställer inte elektricitet.

Skrapningsterapi som diagnos betyder att man genom att skrapa t ex ryggen, bröstet, magen, armar eller ben får fram ett mönster av röda fläckar. De speglar direkt en del av de inre organproblem som kroppen har.

Skrapningsterapi som behandling kan enklast beskrivas som en form av hård massage. Den förbättrar cirkulationen, får slaggproduktionen att frigöras. När de lämnar kroppen, avtar smärtan.
En av orsakerna till kronisk värk anses vara rubbningar i blodflödet till kapillärerna (kroppens allra minsta blodkärl) En annan är ansamling av slaggprodukter i muskelcellerna.

För att bli av med slagget och ömheten så fort som möjligt rekommenderas att dricka mycket vatten efter behandlingen. Ju mer man dricker, desto snabbare försvinner slaggprodukterna. De följer med urinen ut och då avtar också smärtan efterhand.

OTOSAN
Otopati – Öronvårdsbehandling med en urgammal tradition. Den påverkar besvär i örat och de övre luftvägarna, har i årtusenden utförts med brinnande vaxrör.

I det gamla Kina rullades pappersbitar som doppades i bivax och användes i örat. Hopiindianerna har en djup kunskap om läkandets teknik och har i alla tider använt öronljuset som behandling.

Otopati är utvecklat efter fysikens lagar om vakuum. Genom att bränna en kona från den breda öppningen minskas trycket i mellanörat och det uppstår en skorstenseffekt. Undertrycket löser upp vaxproppar, skräp och avlagringar i örongången. De sugs upp i konen och förbrännes.

Tester har med goda resultat av nedanstående problem visat sig motverka och förebygga:

– Vätskeansamling i öronen
– Tryckreglering vid huvudvärk och migrän
– Rensning av slem och smuts som följd av allergier
– Öronsusningar
– Tryckproblem i örat (ex vis under flygning)
– Vax och vaxproppar
– Bihåleproblem
– Yrsel relaterat till tryckreglering
– Svimningssymptom
– Hörselnedsättning p g a öronvax
– Cirkulationsstörningar
– Förkalkning