Qi-terapi

                ”Låt oss få sätta startkablar till ditt självläkningsbatteri”

När livsenergin når cellen, vitaliseras cellfunktionen och därigenom påverkas de inre organen och hela vår kropp.

Harmonisk och balanserad energi i kroppen borgar för välbefinnande och god hälsa.

Obalans i energisystemet är orsaken till de flesta sjukdomstillstånd eller varför kroppen inte klarar att läka ut sina hälsoproblem på egen hand. Vanliga vardagskrämpor som nästan alla människor lider av någon gång: värk i nacke eller rygg, axlar och armar, mag- och tarmbesvär, huvudvärk, trötthet, hudproblem, högt blodtryck etc.

Kan man identifiera ett problem eller en orsak så är oddsen mycket större att kunna göra något åt det. Det är orsaken som är själva problemet, inte symptomet.

Vi mäter kroppens energistatus med ett energianalys-instrument, punktsökaren. Den kan både analysera energin och verifiera behandlingsresultatet, tala om för oss hur patienten skall behandlas och när patienten är färdigbehandlad, d v s har uppnått full harmoni och balans.
www.existensmaximum.se

Sedan gör vi en analys av profilen. Vi tillför energi med vårt instrument (moxaljus) och omfördelar den energi som redan finns.

När livsenergin når cellen vitaliseras cellfunktionen och därigenom påverkas de inre organen och hela vår kropp. Vi förstärker det friska i kroppen.

Metodiken bygger även på att nästan alla hälso-problem har en inkubationstid innan de bryter ut, ibland flera år. Man har inga symptom och känner sig fullt frisk. Ändå finns det mätbara elektro-fysikaliska förändringar i meridianerna och i kroppen. Om man redan i det skedet justerar och harmoniserar bioenergierna kan man förhindra de flesta hälsoproblem att bryta ut.

Våra behandlingar och rekommendationer skall ej ersätta av läkare föreskrivna mediciner eller behandlingar, utan ses som ett komplement.